หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ มีทั้งหมด 62 ข้อมูล
Pre  11 12 13 จากทั้งหมด 13 หน้า
แนะนำหนังสือใหม่
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เขียนเมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2559

พบกันได้แล้ววันนี้ กับหนังสือน่าอ่านจากเล่ม มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ มีมาแนะนำท่านผู้อ่านที่สนใจเรื่องราวทางสังคมและวัฒนธรรม

มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ เปิดรับสมัครสมาชิกจดหมายข่าว พร้อมรับสิทธิพิเศษ
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เขียนเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2559

มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ เป็นองค์กรหรือสาธรณกุศล ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานเผยแพร่ทางวัฒนธรรมโดยมีจุดประสงค์ เพื่อรวบรวมข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสังคมในอดีตให้สัคมรุ่นใหม่ได้ศึกษา

ประกาศ แจ้งเปลี่ยน E-mail ติดต่อ มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เขียนเมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2559

ทางมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ขอประกาศแจ้งเรื่องการเปลี่ยน E-mail เพื่อใช้ในการติดต่องานต่าง ๆ

เปิดรับสมัครสมาชิกแบบรายปี
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เขียนเมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2559

มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ เปิดรับสมัครสมาชิกแบบรายปี (๑๒ เดือน)

ราคาพิเศษ ! สำหรับผู้สนใจ ชุดสารคดี “พอเพียงเพื่อแผ่นดินเกิด”
บทความโดย มูลนิธิเล็ก - ประไพ วิริยะพันธุ์
เขียนเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2555
สารคดีชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอแนวคิดและสร้างความเข้าใจในผืนแผ่นดินในท้องถิ่นต่างๆ ของประเทศไทย ความเคลื่อนไหวทางสังคมและชีวิตวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลง ตลอดจนการปรับตัวของท้องถิ่นต่างๆ อย่างไม่ลืมรากเหง้าและตั้งรับด้วยสติปัญญา เพื่อรักษาความเป็นชุมชนในบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองเพื่อชีวิตและสังคมท้องถิ่นที่ไม่อาจถูกทำลายได้อย่างง่ายดาย
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.