หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ มีทั้งหมด 61 ข้อมูล
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next จากทั้งหมด 13 หน้า
เอกสารประกอบงานเสวนาสาธารณะคนย่านเก่าเมืองกรุงเทพฯ ครั้งที่ ๕ เรื่อง “วัยรุ่นพระนคร เมื่อกึ่งศตวรรษ”
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เขียนเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2559

ถนนราชดำเนิน ถือได้ว่าเป็นแหล่งเที่ยวของเมืองพระนคร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยามราตรี ยุคสมัยที่กำลังเปลี่ยนผ่านจากสังคมไทยยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ที่คนไทยในภูมิภาคต่างๆ ยังรื่นเริงกับการเล่นรำโทน การเล่นรำวง การรำวงมาตรฐานกันอยู่ ในสมัยการปกครองของจอมพล ป.พิบูลสงคราม เมื่อเข้าสู่พุทธศตวรรษใหม่ ปี ๒๕๐๐ เป็นต้นมา การเปลี่ยนแปลงของสังคมพระนครจากสังคมอนุรักษ์ไทย มาเป็นสังคม 'อเมริกันจ๋า' สังคมโลกเข้าสู่ ยุคสงครามเย็น เกิดความนิยมแต่งกายแบบเจมส์ ดีน วัยรุ่นอเมริกัน ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่ง การเที่ยวกลางคืน ไนต์คลับ ร้านเต้นรำ โรงภาพยนตร์

DVD เสวนาสาธารณะคนย่านเก่าเมืองกรุงเทพฯ ครั้งที่ ๔ เรื่อง ชุมชนมุสลิมร่วมสร้างพระนคร
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เขียนเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2559
เอกสารประกอบงานเสวนาสาธารณะคนย่านเก่าเมืองกรุงเทพฯ ครั้งที่ ๓ เรื่อง “ปิดฉาก” งานช่างชั้นครูที่ตรอกบ้านพาน
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เขียนเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2559
เอกสารประกอบงานเสวนาสาธารณะคนย่านเก่าเมืองกรุงเทพฯ ครั้งที่ ๒ เรื่อง “ตลาดนางเลิ้ง” ตลาดใหม่(ซิงตั๊กลั๊ก) ย่านชานพระนคร
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เขียนเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2559
เอกสารประกอบงานเสวนาสาธารณะคนย่านเก่าเมืองกรุงเทพฯ ครั้งที่ ๔ เรื่อง “ชุมชนมุสลิมร่วมสร้างพระนคร”
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เขียนเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2559
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.