หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ มีทั้งหมด 59 ข้อมูล
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next จากทั้งหมด 12 หน้า
วันเล็ก-ประไพ รำลึกปีที่ ๑๖ (ปี ๒๕๖๑) "จากเมืองแกลงสู่กรุงธนบุรี" เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองแกลง
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เขียนเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2561
ขอเชิญติดตาม "รายการอดีตในอนาคต"
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เขียนเมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2561
ขอเชิญเข้าร่วมกลุ่ม "มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์"
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เขียนเมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2561

เพื่อให้ท่านสามารถสื่อสารและเข้าถึงงานทางวิชาการประวัติศาสตร์และโบราณคดี ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมในท้องถิ่นต่างๆได้อย่างเต็มที่และนำไปใช้งานเผยแพร่เป็นองค์ความรู้ที่สะดวกได้มากกว่าเดิม

ขอเชิญร่วมสนทนาเรื่อง วัฒนธรรมความยากจน...และชาวบ้านย่านเมืองเก่าในกรุงเทพฯ
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เขียนเมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2561

การศึกษาวิจัยทางมานุษยวิทยาของอาจารย์อคิน ในสังคมเมืองยุคเปลี่ยนผ่านจากสังคมเกษตรกรรมเข้าสู่การเป็นสังคมอุตสาหกรรมนั้น ในส่วนรวมได้ทำให้สังคมรับรู้ว่าสิ่งที่เรียกว่าชุมชนแออัดและแหล่งเสื่อมโทรมนั้น คือ ชุมชนของมนุษย์เช่นเดียวกันกับมนุษย์ที่อยู่ในชุมชนทั้งหลาย แม้เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยราชการตลอดจนพวกนายทุน พ่อค้าที่ยังยึดมั่นกับคำว่าแหล่งเสื่อมโทรมเหล่านั้นจะไม่ยอมรับและมีวันเข้าใจ แต่ผู้คนในที่อยู่ในชุมชนแออัดเหล่านั้น ได้ตระหนักในความเป็นมนุษย์ที่จะต้องอยู่ร่วมกัน และมีวัฒนธรรมร่วมกันที่จะได้มีชีวิตรอด...

พระนคร ๑๐๑ ครั้งที่ ๖ "จีนสยามและความหลากหลายทางชาติพันธุ์และความเชื่อย่านสำเพ็ง”
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เขียนเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2560

ร่วมเรียนรู้สำเพ็งชุมชนชาวจีน และความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในกรุงเทพฯ ผ่านเส้นทางคลองสำเพ็งจรดคลองสามปลื้ม มาทำความรู้จักย่านและตรอกซึ่งไม่เคยหลับไหลจากอดีตถึงปัจจุบัน

ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.