หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
จดหมายข่าวมูลนิธิ เล็ก-ประไพ วิริยะพันธ์
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next จากทั้งหมด 25 หน้า
จดหมายข่าวมูลนิธิ เล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ฉบับที่ ๙๐ พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๕๔

       รัฐบาลทุกรัฐบาลที่ผ่านมาจนถึงรัฐบาลนี้ ล้วนโอ่ในเรื่องนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยที่ทั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ชอบออกมาแสดงแนวคิดและวิสัยทัศน์เป็นประจำ เช่นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันที่มักพูดเสมอว่า ต้องทำให้การศึกษาของเยาวชนมีคุณภาพและทุกคนมีโอกาสได้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน แต่เอาเข้าจริงทำไม่ได้ เพราะสิ่งที่เป็นในทุกวันนี้ กระทรวงศึกษามาเฟีย กลับแสดงพฤติกรรมโหดมากขึ้นด้วยการยุบ และจะยุบโรงเรียนที่มาจากภาคประชาสังคมตามชุมชนท้องถิ่นต่างๆ ทั้งในเมืองและชนบทอีกเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการวิ่งเต้น ขอร้อง ขัดขืน ต่อต้าน ที่จะนำไปสู่การรวมตัวเพื่อการประท้วงและประณามรัฐบาลในเรื่องกดขี่และละเมิดสิทธิมนุษยชนในโอกาสต่อไป

จดหมายข่าวมูลนิธิ เล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ฉบับ ที่ ๘๙ มีนาคม-เมษายน ๒๕๕๔

         เมื่อใดก็ตามที่บ้านเมืองเกิดความขัดแย้งทั้งจากภายในและภายนอกอย่างรุนแรง ข้าพเจ้ามักนึกไปถึงเรื่องของกลียุคที่ยังความเดือดร้อนขึ้นแก่ผู้คนพลเมืองจนถึงขั้นเสียบ้านเสียเมือง อันเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้มาจากหนังสือและวรรณกรรมที่มาจากห้องสมุดประจำบ้านที่พ่อเคยรวบรวมและจัดไว้

          เมื่อยังเป็นเด็กพ่อเคยแนะให้อ่านหนังสือเรื่อง จินดามณี อันเป็นหนังสือให้เรียนรู้ภาษาไทยของคนโบราณในเรื่องอักขระวิธี กลบทและกาพย์กลอนต่างๆ เป็นหนังสือค่อนข้างยากสำหรับข้าพเจ้าสักหน่อย เลยเลือกเรียน เลือกอ่านเฉพาะสิ่งที่สนใจ โดยเฉพาะกาพย์กลอนเรื่อง พระไชยสุริยา ที่ปราชญ์ทางการเรียนภาษาไทย ท่านแต่งไว้ให้เด็กเรียน คือทั้งเรียนรู้ทั้งเรื่องอักษรและภาษาที่ควบคู่ไปกับสุภาษิตและคติชน

จดหมายข่าวมูลนิธิ เล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ฉบับที่ ๘๘ มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

สถานการณ์ความขัดแย้งที่แผ่ซ่านทั่วสยามประเทศ ไม่ว่าทั้งบริเวณศูนย์กลางและชายขอบในทุกวันนี้ โดยรวมเป็นเหตุมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจการเมืองที่ทำให้เกิดผลกระทบมายังชีวิตวัฒนธรรมของผู้คนในสังคมอย่างต่อเนื่อง ดังแลเห็นได้จากขบวนการของคนในสังคมกลุ่มต่างๆ ระดับต่างๆ พากันมาเดินขบวนยึดพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร เพื่อต่อต้านและเรียกร้องรัฐบาลหรือล้มล้างรัฐบาล

จดหมายข่าวมูลนิธิ เล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ฉบับที่ ๘๗ พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๕๓

              สำหรับมนุษยชาติในปัจจุบัน โลกนี้มีภพภูมิทางวัฒนธรรม ๓ ภูมิด้วยกัน คือ โลกภูมิ ชาติภูมิ และมาตุภูมิ   สำหรับ “โลกภูมิ” นั้น  ก่อนยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมแต่คริสต์ศตวรรษที่ ๑๗-๑๘ แบ่งเป็นโลกซีกตะวันออกและตะวันตก ซึ่งผู้คนมีวิถีทัศน์ในการมองโลกต่างกันในเรื่องจักรวาล ทางตะวันตกเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาล คือสิ่งที่มนุษย์ควบคุมได้ด้วยพลังความคิด สติปัญญา และความสามารถ

จดหมายข่าวมูลนิธิ เล็ก-ประไพ วิริยะพันธ์ ฉบับ ที่ ๘๖ กันยายน-ตุลาคม ๒๕๕๓

บ้านเมืองไทยในสยามประเทศยุคนี้อยู่ในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก จากโลกาภิวัตน์เข้าสู่โลกาพิบัติ ซึ่ง เห็นได้จากทั้งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ทางสังคม เศรษฐกิจ และ การเมือง ปรากฏการณ์ธรรมชาตินั้น เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทาง ดินฟ้าอากาศที่ทำให้เกิดพายุหมุน ไม่ว่าจะเป็นเฮอร์ริเคน ทอร์นาโด และ ไต้ฝุ่น ต่างก็เป็นพายุที่มีอานุภาพในการพัดทำลายบ้านเรือนและสิ่ง ก่อสร้าง รวมทั้งการนำฝนและน้ำทะเลเข้าท่วมท้น พัดทำลายทำให้เกิด ภาวะบ้านแตกและการเสียชีวิตการพลัดพรากของผู้คน ภัยพิบัติธรรม- ชาตินี้เพิ่มความรุนแรง และศักยภาพในการทำลายเพิ่มขึ้นในเรื่องสภาพ แวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม ขาดการจัดการอย่างไม่มีดุลยภาพ เช่นการตัดไม้ทำลายป่า การทำเขื่อนพลังงาน และการชลประทาน การสร้างถนนหนทาง การขยายตัวทางอุตสาหกรรมแหล่งผลิต และ การทำเกษตรอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีไม่เหมาะสม

ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.