หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
จดหมายข่าวมูลนิธิ เล็ก-ประไพ วิริยะพันธ์
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next จากทั้งหมด 25 หน้า
จดหมายข่าวมูลนิธิเล็ก-ประไพวิริยะพันธุ์ ฉบับที่ ๑๐๐ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๗

“มรดกโลกที่วัดพู” ฟื้นฟอยหามรดก ยุคอาณานิคมของอินโดจีนแห่งฝรั่งเศส

จดหมายข่าวมูลนิธิเล็ก-ประะไพวิริยะพันธุ์ ฉบับที่ ๙๙ กรกฏาคม - กันยายา ๒๕๕๖

ในสถานการณ์อันสับสนของสังคมไทยทุกวันนี้ บทความดังกล่าวเป็นการวิพากษ์สังคมที่จำเป็นต้องมีและผู้อ่านทุกท่านคงต้องช่วยกันเผยแพร่บทความลักษณะนี้กันคนละไม้คนละมือ ส่วนบทความอื่นๆ ในฉบับนี้ยังคงเดิม เป็นงานประจำของเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ที่ออกไปทำงานร่วมกับชุมชนหลายแห่ง รวมทั้งบทความด้านพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่ยังคงมีผู้อ่านที่ปฏิบัติงานกันอยู่ในชุมชน เช่น ที่พิพิธภัณฑ์จันเสนร่วมคิดร่วมเขียนส่งข่าวมาให้อย่างสม่ำเสมอ

จดหมายข่าวมูลนิธิเล็ก-ประะไพวิริยะพันธุ์ ฉบับที่ ๙๘ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๖

สังคมไทยทุกวันนี้ได้ก้าวเข้าสู่ความขัดแย้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่แบ่ง ผู้คนออกเป็นสองขั้ว มีทั้งเผชิญหน้ากันและกล่าวหากัน พร้อมที่จะดำดิ่งลงสู่วังวนแห่ง ความรุนแรงได้ทุกเมื่อ การกล่าวหาซึ่งกันและกันที่ได้ยินได้ฟังเป็นประจำก็คือ ชาตินิยม หรือ คลั่งชาติ กับ ข้ามชาติ หรือ ขายชาติ

ปีที่ ๑๗ จดหมายข่าว ฉบับที่ ๙๗ มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๖

สังคมท้องถิ่นแทบทุกภูมิภาคขอประเทศไทยล้วนอยู่บนเส้นทางของความวิบัติทางวัฒนธรรมนับแต่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแต่แลไม่เห็นสังคม มีแต่การเมืองแทน มีแผนพัฒนาสืบมากว่าสิบแผน ซึ่งล้วนเป็นแผนพัฒนาประเทศชาติ ที่เคยเป็นสังคมเกษตรกรรมแบบชาวนาให้เป็นสังคมอุตสาหกรรม

ปีที่ ๑๗ จดหมายข่าว ฉบับที่ ๙๖ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๕

คนรุ่นใหม่เป็นสัตว์โลกพันธุ์ใหม่ที่มิใช่สัตว์สังคมดั่งคนรุ่นก่อน การดำรงอยู่ในชีวิตประจำวันวัฒนธรรมคือการเชื่อมโยงในมิติความสัมพันธ์อย่างมีดุลยภาพ คนตะวันออกให้ความสำคัญในทางศาสนาและปรัชญาอย่างลึกซึ้ง คนตะวันตกเชื่อในวิทยาศาสตร์เพื่อการควบคุมจักรวาล

ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.