หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
จดหมายข่าวมูลนิธิ เล็ก-ประไพ วิริยะพันธ์
Pre  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Next จากทั้งหมด 25 หน้า
จดหมายข่าวมูลนิธิ เล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ฉบับ ที่ ๗๐ มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

 

                “โอ้พสุธาหนาแน่นเป็นแผ่นพื้น                    ทั้งสี่หมื่นสองแสนทั้งแดนไตร

                เมื่อเคราะห์ร้ายกายเราก็เท่านี้                         ไม่มีที่พสุธาจะอาศัย

                ล้วนหนาวเหน็บเจ็บแสบคับแคบใจ                  เหมือนนกไร้รังเร่อยู่เอกา” 

                                                                                                                (นิราศภูเขาทอง)

จดหมายข่าวมูลนิธิ เล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ฉบับ ที่ ๖๙ พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๕๐

                เมื่อเร็ว ๆ นี้   นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้กระทรวงวัฒนธรรมจัดการเรื่องการเขียนประวัติศาสตร์ไทยใหม่   เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างผู้คนที่มีหลากหลายชนชาติและชาติพันธุ์ที่อยู่ร่วมกันประเทศเดียวกันในนามของคนไทย   ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ข้าพเจ้าเกิดความวิตกว่า  จะกำหนดให้หน่วยงานไหนกระทรวง  ทบวง  กรมใดเป็นผู้จัดการ

จดหมายข่าวมูลนิธิ เล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ฉบับ ที่ ๖๘ กันยายน-ตุลาคม ๒๕๕๐

 

                ในรอบปีที่ผ่านมาได้พบหลักฐานและข้อมูลใหม่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเถรวาทในท้องถิ่นอีสานใต้เพิ่มขึ้น  นั่นคือ  พระพุทะบาทที่เขาศาลา  อำเภอบัวเชด  จังหวัดสุรินทร์  และพระพุทธบาทคู่ที่ช่องบาระแนะ  อำเภอหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์   ทั้งสองแห่งอยู่ในบริเวณเทือกเขาพนมดงเร็ก   นับเป็นการพบใหม่สำหรับข้าพเจ้า

จดหมายข่าวมูลนิธิ เล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ฉบับ ที่ ๖๗ กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๕๐

                สืบเนื่องจากการเคลื่อนไหวของพระภิกษุสงฆ์ที่เรียกร้องให้มีการบัญญัติกฎหมายรัฐธรรมนูญให้พระพุทธศาสนาเถรวาทเป็นศาสนาที่สำคัญประเทศของนั้น  ก่อให้เกิดความแตกแยกและความขัดแย้งในสังคมเป็นอย่างมาก   และอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่นำไปสู่การเผชิญหน้ากับความรุนแรง   อันเป็นที่มาของความไม่มั่นคงในทางสังคมขึ้นได้

จดหมายข่าวมูลนิธิ เล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ฉบับ ที่ ๖๖ พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๕๐

                เหตุอย่างหนึ่งของรากเหง้าความขัดแย้งในสังคมไทยทุกวันนี้ก็คือเรื่อง  ความเป็นคนไทย  ที่มักใช้ข้ออ้างในเรื่องสิทธิของการเป็นประชานชั้นที่หนึ่ง   เพื่อเอารัดเอาเปรียบคนด้อยโอกาสในการแย่งชิงทรัพยากรและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.