หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
เล่าด้วยภาพ
1 2 จากทั้งหมด 2 หน้า
"พระนคร๑๐๑" ครั้งที่ ๔ “สองฝั่งคลองผดุงกรุงเกษม ย่านถนนกรุงเกษม ถนนลูกหลวงถึงสี่แยกมหานาค” การเปลี่ยนแปลงพื้นที่จากวัง วัด และบ้านพระราชทานสู่ย่านตลาด และชุมชนแออัดที่มีการศึกษาแห่งแรกของประเทศฯ และชุมชนมุสลิมดั้งเดิมนอกพระนคร
บทความโดย จารุวรรณ ด้วงคำจันทร์
เขียนเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2560
“พระนคร๑๐๑” ครั้งที่ ๓ : ความสำคัญของป้อมค่ายคูประตูเมือง และชุมชนชานพระนครจากป้อมมหากาฬ ประตูผี ถึงชุมชนชาวตรอกศิลป์ ตรอกตึกดิน ตรอกบวรรังษี และมัสยิดบ้านตึกดิน
บทความโดย จารุวรรณ ด้วงคำจันทร์
เขียนเมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2560
“พระนคร ๑๐๑” ครั้งที่ ๒ พื้นที่ย่านนางเลิ้ง “การขยายตัวพระนครและย่านการค้า”
บทความโดย จารุวรรณ ด้วงคำจันทร์
เขียนเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2560
“พระนคร ๑๐๑” ครั้งที่ ๑ “ชุมชนเก่าย่านวังหน้าย่านการค้าสำคัญของพระนคร บ้านดนตรีและย่านหัตถกรรม” พื้นที่ย่านบางลำพู ชุมชนวัดสามพระยา บ้านพาน บ้านบาตร
บทความโดย จารุวรรณ ด้วงคำจันทร์
เขียนเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2560
รับเสด็จครั้งสุดท้าย ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
บทความโดย สุรชาญ อุ่มลำยอง, จารุวรรณ ด้วงคำจันทร์
เขียนเมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2560
ชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา “ย่านซังฮี้” ชุมชนในเส้นทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาที่กำลังจะสูญหาย?
บทความโดย จารุวรรณ ด้วงคำจันทร์ (เรื่อง) ,สุรชาญ อุ่มลำยอง (ภาพ)
เขียนเมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2559
"ถึงวันสิ้นสุดย่านการค้าเก่าคู่เมือง...เวิ้งนครเกษม"
บทความโดย จารุวรรณ ด้วงคำจันทร์ (เรื่อง) ,สุรชาญ อุ่มลำยอง (ภาพ)
เขียนเมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2560
โครงการความร่วมมือเพื่อศึกษาท้องถิ่นข้ามภูมิภาค
บทความโดย จารุวรรณ ด้วงคำจันทร์
เขียนเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2559
งานสมาพ่อปู่ป้อมมหากาฬ
บทความโดย เรื่อง : จารุวรรณ ด้วงคำจันทร์ / ภาพ : สุรชาญ อุ่มลำยอง
เขียนเมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2559
ประเพณีบุญส่งที่บ้านทะเลน้อย
บทความโดย เรื่อง :พัชรินธร เดชสมบูรณ์รัตน์ /ภาพ สุรชาญ อุ่มลำยอง
เขียนเมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2559
ภาพจากงานสำรวจภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยอาจารย์มานิต วัลลิโภดมเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕
บทความโดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
เขียนเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2558
ภาพเล่าเรื่อง "พระธาตุพนมล้ม"
บทความโดย ศรีศักร วัลลิโภดม
เขียนเมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2559
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.