หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
 
เสวนาและบรรยายสาธารณะ
บ้านนราศิลป์แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมของชุมชนย่านนางเลิ้ง

หากพูดถึงบ้านนราศิลป์สมัยก่อนคนจะนึกถึงความเป็นบ้านโขน แต่สิ่งที่นอกเหนือจากโขนที่นี่ยังเป็นบ้านที่ทำละครร้อง ละครวิทยุ ภาพยนตร์ และถือว่าเป็นคนทำคอสตูมเจ้าแรกของประเทศไทยก็ว่าได้ ตั้งแต่สมัยช่อง๔ บางขุนพรหม เมื่อก่อนจะมีสามบ้านที่ร่วมหัวจมท้ายกันคือบ้านนาฏศิลป์สัมพันธ์  บ้านดนตรีคือบ้านดุริยะประณีต และบ้านเครื่องบ้านนราศิลป์ จนกระทั่งร่วมงานกันมาจนถึงทุกวันนี้

โดย จารุวรรณ ด้วงคำจันทร์
วิกฤตในการจัดการทรัพยากร ๓ จังหวัดภาคใต้ มองความเปลี่ยนแปลงผ่านสายตานักวิจัยชาวบ้านและคนในพื้นที่
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
นิเวศวัฒนธรรมในหุบปัตตานีและหุบสายบุรี
โดย ศรีศักร วัลลิโภดม
สวยงามบนความเจ็บปวดของเรือกอและ
โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
หวั่นไหวในอ่าวปัตตานี
โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
 
เสวนาสัญจร "คนค่อนศตวรรษ"
วิดีโอ เสวนา คนค่อนศตวรรษ ส่องซอด สอดส่อง เมืองสกลนคร ( ตอนย่อยที่ 2 )

วิดีโอ ในวันจัดงานเสวนา ส่องซอด สอดส่อง เมืองสกลนคร ตอนย่อยที่ 2

โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
วิดีโอ เสวนา คนค่อนศตวรรษ ส่องซอด สอดส่อง เมืองสกลนคร (ตอนย่อยที่1)
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เสวนาสัญจรคนค่อนศตวรรษ ที่กรุงเทพฯ “ไล่รื้อชุมชน” ความขัดแย้งระหว่างกรรมสิทธิ์โดยกฎหมายและสิทธิชุมชน ภาวะล้าหลังทางวัฒนธรรมในเมืองไทย
โดย ใหม่มณี รักษาพรมราช / เรียบเรียง
ภูมิวัฒนธรรม : ฤาไทสกลกำลังจะตื่น
โดย ประสาท ตงศิริ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร
เมืองสกลนครและวาระทางสังคมระหว่างความเป็น‘คนใน’ และ‘คนนอก’
โดย วลัยลักษณ์ทรงศิริ
 
บทความสรุปบรรยายสาธารณะ ปีที่ ๑
 
บทความสรุปบรรยายสาธารณะ ปีที่ ๒
บรรยายสาธารณะ ปีที่ ๒ : ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับผู้นำทางวัฒนธรรม

ผู้นำทางวัฒนธรรมคือจะเป็นคนธรรมดาสามัญก็ได้แต่จะต้องเป็นผู้ที่เมื่อครั้งมีชีวิตอยู่ประกอบคุณงามความดีให้กับผู้คนในท้องถิ่น ในความเป็นจริงกระบวนการสร้างผู้นำทางวัฒนธรรมท้องถิ่นสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาถ้าท้องถิ่นนั้นมีสำนึกชุมชน 

โดย วลัยลักษณ์ทรงศิริ
บรรยายสาธารณะ ปีที่ ๒ : ความสำคัญของ "ปอเนาะ" ในสังคมมุสลิมท้องถิ่นชายแดนใต้
โดย ใหม่มณี รักษาพรมราช
ประวัติศาสตร์เมืองลำพูนผ่านภาพถ่าย
โดย ใหม่มณี รักษาพรมราช
บรรยายสาธารณะ ปีที่ ๒ : ‘เมืองลอง’ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของบ้านเมืองขนาดเล็กในรัฐล้านนา
โดย ใหม่มณี รักษาพรมราช
บรรยายสาธารณะ ปีที่ ๒ : “ภูเก็ตภูมิ [Phuket Scape]”ความเคลื่อนไหวทางสังคมและวัฒนธรรมของคนเมืองภูเก็ต
โดย ใหม่มณี รักษาพรมราช
 
บทความสรุปบรรยายสาธารณะ ปีที่ ๓
"ฟื้นพลังยาไทย..บำรุงชาติสาสนายาไทย" สรุปเสวนาสาธารณะของคนย่านเก่าเมืองกรุงเทพฯ ที่ป้อมมหากาฬ

ผู้คนในเขตพระนครสมัยนั้นหรือแม้แต่ในยุคสมัยนี้โดยเฉพาะผู้สูงอายุจะทราบถึงชื่อเสียงของร้านยาหมอหวานเป็นอย่างดี เพราะยาเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่คนเราขาดไม่ได้  เป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกบ้านต้องใช้  ราวช่วงปี พ.ศ ๒๔๖๖  ที่การแพทย์การสาธารณสุขตราพระราชบัญญัติการแพทย์ขึ้นเป็นพระราชบัญญัติการแพทย์ เพื่อจะทำให้การแพทย์การสาธารณสุขของประเทศไทยในยุคนั้นมีความเป็นสากลทัดเทียมกับนานาอารยประเทศฝั่งตะวันตก  จึงมีการออกกฎหมายฉบับนี้มาเพื่อยกระดับมาตรฐานของการแพทย์ของไทย  ให้มีความทัดเทียมกับตะวันตก   เจตนารมณ์ของหมอหวาน คือ ต้องการที่จะต่อสู้กับกระแสโลกตะวันตกที่เข้ามามีอิทธิพลสูงในระยะนั้น   จึงได้สร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาในปี พ.ศ. ๒๔๖๗ หลังจากการออกกฎหมายฉบับดังกล่าว

โดย ใหม่มณี รักษาพรมราช
 
 
 
 
 
 
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.