หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
 
แหล่งผลิตเกลือสมัยโบราณลุ่มน้ำสงคราม

ลุ่มน้ำสงครามตั้งอยู่ในแอ่งสกลนคร ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสกลนคร หนองคาย และนครพนม โดยมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาภูพาน ไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่บ้านไชยบุรี จังหวัดนครพนม ลักษณะทางธรณีวิทยาของพื้นที่บริเวณนี้ประกอบไปด้วยหินชุดต่าง ๆ ซึ่งจัดแบ่งอยู่ในมหายุคมีโสโซอิคและมหายุคซีโนโซอิค

โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
“เมืองแพร่” โครงสร้างทางกายภาพของเมืองโบราณที่มีชีวิต
โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
จากปากน้ำถึงสมุทรปราการ เมืองหน้าด่านชายทะเล
โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
เปิดประเด็น : จากกระรอกด่อนถึงปลาไหลเผือก :ตำนานความวิบัติของบ้านเมือง
โดย ศรีศักร วัลลิโภดม
สงครามเมืองเชียงกรานไม่ใช่ไทยรบกับพม่า
โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.