หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
 
สโมสรพิพิธภัณฑ์ : ปีที่ ๕ พิพิธภัณฑ์จันเสน

จันเสน.ชุมทางเล็กๆ ริมทางรถไฟระหว่างบ้านหมี่ในเขตจังหวัดลพบุรีต่อกับตาคลีของจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อมีการตัดถนนสายเอเชีย จันเสนกลายเป็นชุมชนที่ถูกลืมเพราะอยู่นอกเส้นทาง ผู้ที่รู้จักจันเสนเดิมมีแต่ลูกศิษย์หลวงพ่อโอด ซึ่งท่านโด่งดังในเขตนี้ หลวงพ่อมีดำริให้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงของที่ท่านสะสมไว้ก่อนที่ท่านจะละสังขาร และนี่คือจุดเริ่มต้นของพิพิธภัณฑ์จันเสน

โดย ปริเขต ศุขปราการ
สโมสรพิพิธภัณฑ์ : บนถนนไปสู่จันเสน
โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
เปิดประเด็น : ภราดรภาพที่จันเสน
โดย ศรีศักร วัลลิโภดม
สโมสรพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น : ๑๔ กรกฎาคม วันนี้ที่รอคอย
โดย ชำมะเลียง เชาว์ธรรม นักเรียนชั้น ม.๕ โรงเรียนนครสวรรค์
สโมสรพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น : ย่างก้าวต่อไปของพิพิธภัณฑ์จันเสน
โดย มูลนิธิเล็ก - ประไพ วิริยะพันธุ์
 
จับกระแสพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นควรสร้างเพื่อใคร?
โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
พิพิธภัณฑ์กับการศึกษานอกระบบ
โดย ศรีศักร วัลลิโภดม
เปิดประเด็น : พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น [local museum] และการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน [sustainable tourism]
โดย ศรีศักร วัลลิโภดม
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น : กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
โดย ศรีศักร วัลลิโภดม


   
ในความเคลื่อนไหว เปิดพิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สาร : มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ นับเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาวยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดพิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สาร ซึ่งก่อตั้งขึ้นมา ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อย่างเป็นทางการ

โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
สโมสรพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สาร : พิพิธภัณฑ์มีชีวิต : สิริอาภา รัชตะหิรัญ
โดย สิริอาภา รัชตะหิรัญ
บันทึกจากท้องถิ่น พันธุ์ไม้ชายเลนที่บ้านเขายี่สาร : มุทิตา ณรงค์ชัย
โดย มุทิตา ณรงค์ชัย
สโมสรพิพิธภัณฑ์ ความคืบหน้าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านเขายี่สาร : กลุ่มพัฒนาบ้านเขายี่สาร
โดย กลุ่มพัฒนาบ้านเขายี่สาร
สโมสรพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สาร : วันที่มาถึงครึ่งทาง : วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
 
   
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดศรีสุทธาวาส

วัดศรีสุทธาวาสเป็นอีกวัดหนึ่งที่พระสงฆ์เจ้าอาวาสและชาวบ้านต้องการที่จะมีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของตนเอง วัดนี้ เป็นวัดหนึ่งในจำนวนหลายวัดของชุมชนเวียงป่าเป้า ซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่ เป็นที่ตั้งของที่ทำการอำเภอ มีถนนสายดอยสะเก็ด - เชียงรายตัดผ่าน นับเป็นชุมชนที่อยู่บนเส้นทางคมนาคมมาช้านาน มีย่านร้านค้า ตลาด และสถานที่ราชการที่ทำให้ผู้คนที่มีอาชีพหลากหลายอยู่รวมกัน โดยเฉพาะมีทั้งผู้ที่เป็นคหบดี และชาวบ้านธรรมดาที่พอมีพอกินและยากจนที่ทำให้เวียงป่าเป้าไม่ใช่เป็นเพียงชุมชนในระดับหมู่บ้าน หากเป็นชุมชนระดับเมืองที่แบ่งออกเป็นหลายกลุ่มตามพื้นที่

โดย ศรีศักร วัลลิโภดม
 
   
หนังใหญ่ ด่านขนอน และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่วัดขนอน

วัดขนอนตั้งอยู่ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นที่รู้จักกันของคนทั่วไปโดยเชื่อว่าในอดีตสถานที่นี้เป็นที่ตั้งด่านเก็บภาษีอากรในสมัยโบราณที่เรียกว่า ‘ขนอน ’ ซึ่งเป็นด่านเรียกเก็บภาษีทั้งในรูปของเงินและสิ่งของต่างๆ ผู้คนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้จึงใช้ชื่อที่ติดมาแต่เดิมและเรียกวัดนี้ว่า ‘วัดขนอนโพธาวาส ’ เมื่อด่านขนอนได้ถูกยกเลิกไปจึงเชื่อกันว่า สิ่งของเครื่องใช้เป็นจำนวนมากถูกนำมาเก็บรักษาไว้ที่วัดขนอน

โดย บุญชัย บูรณวัฒนาโชค
 
   
ปฏิบัติการชุมชนและเมืองน่าอยู่ เมืองสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมเมืองสำหรับประเทศไทยยังคงพบปัญหาและอุปสรรคอย่างมากมาย เพราะขาดการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของเมืองซึ่งมีความซับซ้อนรวมทั้งฐานการศึกษาที่ยังคงมุ่งเน้นอยู่แต่สังคมชนบทมากกว่า ตัวอย่างสำหรับการศึกษาเกี่ยวกับสังคมเมืองในประเทศไทยมีน้อยมาก จนอาจกล่าวได้ว่า เราแทบไม่เคยทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างสังคมเมืองทั้งในอดีตและปัจจุบันอย่างจริงๆ จังๆ เลย

โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
 
   
แว่วข่าวจากหนองขาว

หลังงานสงกรานต์ผ่านพ้น ชาวหนองขาวก็เริ่มเปรยๆ กันว่า อีกไม่กี่เดือนก็จะถึงเทศกาลงานเข้าพรรษา ปีนี้อยากให้จัดบวชนาคหมู่อีกครั้งเพราะไม่ได้เห็นมานานโข เมื่อทางวัดเห็นดีเห็นงามด้วยและรับอาสาเป็นหลัก ก็เริ่มเตรียมการด้วยการขึ้นป้ายรับสมัครผู้ที่ประสงค์จะมาอุปสมบทในปีนี้ กำหนดการที่ตั้งเตรียมไว้ก็คือ ปีนี้วัดหนองขาวจะจัดบวชนาคหมู่ในวันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม

โดย วิชญดา ทองแดง
 
   
ประเพณีบุญส่ง กับ จุดเริ่มต้นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านทะเลน้อย

มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ กำลังมีโครงการร่วมมือกับชุมชนบ้านทะเลน้อยและวัดราชบัลลังก์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ในการทำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านทะเลน้อย เนื่องจากบริเวณพื้นที่บ้านทะเลน้อยมีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน ไม่ว่าจะมาจากตำนานเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาหลายรุ่นอายุของคนในพื้นที่หรือจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่แสดงให้เห็นว่าในช่วงสมัยกรุงธนบุรี มีข้อสันนิษฐานว่าบ้านทะเลน้อยเป็นเส้นทางผ่านการเดินทัพของพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อเข้าตีเมืองจันทบูร โดยข้ามฝั่งผ่านทางแม่น้ำประแสบริเวณ “ท่าบน” และ “ท่าล่าง” หรือเรียกกันในท้องถิ่นว่า “ตรอกตากสิน” เป็นเส้นทางในการเดินทางไปข้ามลำน้ำพังราดที่ช้างข้าม และพักทัพที่ทุ่งสนามชัยหรือวัดสนามชัยต่อไป

 

โดย พัชรินธร เดชสมบูรณ์รัตน์
"พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น วัดพุน้ำร้อน ด่านช้าง" เรียนรู้และท่องเที่ยวริมเทือกเขาตะนาวศรี
โดยจารุวรรณ ด้วงคำจันทร์
เกลือเป็นหนอน ภัยที่ควรระวังของชาวพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
โดยธีระวัฒน์ แสนคำที่ปรึกษากลุ่มประวัติศาสตร์สองข้างทางภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สรุปงานเสวนาเรื่อง "ยุวมัคคุเทศก์บนสำนึกรักแผ่นดินเกิด"
โดยณัฐวิทย์ พิมพ์ทอง
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น : พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองด่านซ้ายกับการหายไปของ ‘ความเป็นท้องถิ่น
โดยธีระวัฒน์ แสนคำ
 
 
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.