หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
 
สืบ “รากพ่อ-สาแหรกแม่” บทเริ่มต้นของประวัติศาสตร์สังคม

สภาพสังคมยุคปัจจุบัน ผู้คนต่างใช้ชีวิตแบบปัจเจกชน ละเลยการปฏิสัมพันธ์ทั้งกับคนในครอบครัวและชุมชน ส่งผลให้การรับรู้เรื่องบรรพบุรุษและการสืบเนื่องของชุมชน (เกือบ) เลือนหายไปจากความทรงจำของคนรุ่นใหม่

โดย ณัฐวิทย์ พิมพ์ทอง อภิญญา นนท์นาท
สรุปงานเสวนาเรื่อง “เรือเครื่องเทศ” โชห่วยแห่งท้องน้ำ
โดย ปิลันธน์ ไทยสรวง
สรุปงานเสวนาเรื่อง “การก่อตัวของชุมชนที่บางคอแหลม”
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
สรุปงานเสวนาเรื่อง “เยาวราช”ในแผนที่เก่า”
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
สรุปงานเสวนาเรื่อง “กรุงเทพฯ บนแผ่นฟิล์ม” ย้อนมองอดีตกรุงเทพฯ ผ่านจอ (ภาพยนตร์) หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เคลื่อนไหวได้
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
 
ไร้ยา เหลือเพียงแค่ชื่อ “ตรอกยาฉุน”

เมื่อกรุงเทพฯ เป็นมหานครใหญ่ที่มีพื้นที่กว้างขวาง ถนนหนทาง ตรอกซอกซอยก็มีมากตามไปด้วย ทั้งชื่อเรียกก็แตกต่างและซ้ำซ้อนกัน โดยชื่อส่วนใหญ่มีที่มาจากผู้สั่งตัดถนน กลุ่มชนหรือบุคคลสำคัญที่มีนิวาสถานอยู่ ณ ที่นั้น หรือแม้กระทั่งเป็นแหล่งอาชีพที่ทำกันมากในตรอกซอยนั้น ดังเช่นตรอกเล็ก ๆ แยกขวามือเมื่อลงจากสะพานหัน (เข้าทางพาหุรัด) ที่ปัจจุบันรู้จักกันในนาม “ตรอกยาฉุน”

โดย สุดารา สุจฉายา
“กรมอู่ทหารเรือธนบุรี” ในประวัติศาสตร์ราชนาวีไทย
โดย อภิญญา นนท์นาท
“ย่านเก่ากรุงเทพฯ” และปัญหาระหว่าง “กรรมสิทธิ์” โดยกฎหมายและสิทธิชุมชนและสิทธิมนุษยชน
โดย ภาพันธ์ รักษ์ศรีทอง
การเสวนาเรื่อง สารทจีน ออกพรรษา ไหว้พระจันทร์<br> ศรัทธาที่สับสนในสังคมไทย
โดย
ชุมชนป้อมมหากาฬ : ฟื้นพลังชุมชนจากเหตุความไม่สงบทางการเมือง
โดย วันใหม่ นิยม
 
ยลถิ่นฐานย่านเก่าฝั่งธนบุรี...ใน “งานศิลป์ วิถีถิ่น เกาะศาลเจ้า”

ชีวิตผู้คนในเมืองใหญ่ที่ยังผูกพันอยู่กับธรรมชาติ คงหาได้ไม่ง่ายนัก ด้วยสภาพสังคมเมืองเวลานี้ผูกติดอยู่กับความสะดวกสบายทางวัตถุ จนมองข้ามวิถีชีวิตแบบเดิมๆ ไป กระนั้นก็ตามยังมีชาวกรุงจำนวนไม่น้อยที่หวนคิดถึงวิถีชีวิตซึ่งแวดล้อมด้วยต้นไม่ใบหญ้าเขียวขจี และต้องการจะก้าวไปสัมผัส สิ่งเหล่านี้อีกครั้ง อันเป็นที่มาของการท่องเที่ยววิถีถิ่นตามย่านชานเมืองต่างๆ ซึ่งอยู่ห่างใจกลางมหานครออกไป “งานศิลป์ วิถีถิ่น เกาะศาลเจ้า” จัดขึ้นในชุมชนเล็กๆ ย่านวัดจำปา ริมคลองบางระมาด ภายในงานนอกจากจัดขึ้นเพื่อธำรงวิถีปฏิบัติดั้งเดิมเอาไว้ในท้องถิ่น

โดย ณัฐวิทย์ พิมพ์ทอง : รายงาน
สนทนาเรื่องศาสนาพราหมณ์ที่โบสถ์พราหมณ์เสาชิงช้า กับพราหมณ์ตรัณ บุรณศิริ
โดยจารุวรรณ ด้วงคำจันทร์
วัดญวนสะพานขาวกับการทบทวนเรื่องราวของชุมชนแออัดที่มีการศึกษาทางมานุษยวิทยาแห่งแรกของกรุงเทพฯ
โดยวลัยลักษณ์ ทรงศิริ
ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของชาวซิกข์
โดยพัชรินธร เดชสมบูรณ์รัตน์
"เรือเครื่องเทศ" หัวใจแห่งการค้าบนสายน้ำในอดีต
โดยชฎาภรณ์ แก้วแสนทิพย์
 
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.