หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
 
สรุปงานเสวนาเรื่อง “การก่อตัวของชุมชนที่บางคอแหลม”
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
สรุปงานเสวนาเรื่อง “เยาวราช”ในแผนที่เก่า”
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
สรุปงานเสวนาเรื่อง “กรุงเทพฯ บนแผ่นฟิล์ม” ย้อนมองอดีตกรุงเทพฯ ผ่านจอ (ภาพยนตร์) หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เคลื่อนไหวได้
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
ประวัติตระกูลและสายเครือญาติ
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
 
“ย่านเก่ากรุงเทพฯ” และปัญหาระหว่าง “กรรมสิทธิ์” โดยกฎหมายและสิทธิชุมชนและสิทธิมนุษยชน

สังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมที่มีการใช้ที่ดินเป็นแบบจารีต [Traditional land use] คือมีรูปแบบการใช้ทรัพยากรร่วมกัน [Common property] แต่เมื่อไทยเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรมรวมทั้งเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเต็มรูปแบบ พื้นที่สาธารณะที่เคยใช้สอยร่วมกันและถือปฏิบัติสืบต่อกันมาแบบจารีตก็ถูกทำลายรูปแบบการใช้ลักษณะเช่นนี้ลง ส่วนหนึ่งเพราะการปฏิวัติการทำการเพาะปลูกที่เปลี่ยนจากเพื่อเลี้ยงตนเองไปสู่เกษตรกรรมเชิงพาณิชย์ นำมาซึ่งการถือครอง “กรรมสิทธิ์” ทำให้ที่ดินกลายเป็นเรื่องของ “ทุน” และมี “มูลค่า” ที่สามารถซื้อขายได้อย่างถูกกฎหมาย

โดย ภาพันธ์ รักษ์ศรีทอง
 
"ขนมเต่า" ในเทศกาลหยวนเซียว ที่ศาลเจ้าโจวซือกงตลาดน้อย

ทุกปีในช่วงหลังเทศกาลตรุษจีนประมาณ ๑๕ วัน ศาลเจ้าโจวซื้อกงจะมีการจัดงาน "เทศกาลหยวนเซียว" ซึ่งเป็นงานส่งท้ายเทศกาลตรุษจีน ความน่าสนใจของงานนี้อยู่ที่ของมงคลประจำเทศกาลคือ "ขนมเต่า" ซึ่งนอกจากจะมีความหมายอันเป็นมงคลตามคติจีนแล้ว ยังพบว่าขนมที่ทำเป็นรูปเต่าเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในกลุ่มวัฒนธรรมชาวจีนฮกเกี้ยน  การจัดงานวันหยวนเซียวตามศาลเจ้าต่างๆในอดีตถือเป็นงานรื่นเริงที่มีความคึกคักเป็นอย่างมาก มีทั้งการแห่โคม ชมโคม และการเล่นทายปริศนาโคมหรือเต็งหมี่ที่เคยมีการพิมพ์รวบรวมปริศนาต่างๆ ไว้เป็นหนังสือ แต่ในปัจจุบันความคึกคักของเทศกาลหยวนเซียวดังกล่าวเลือนหายไปมากแล้ว คงเหลือเพียงการเซ่นไหว้เทพเจ้าตามศาลเจ้าต่างๆ เท่านั้น

โดย อภิญญา นนท์นาท
ชาวมุสลิมกับสำนึกร่วมของการเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมี
โดยรัชนีบูล ตังคณะสิงห์ และจารุวรรณ ด้วงคำจันทร์
ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของชาวซิกข์
โดยพัชรินธร เดชสมบูรณ์รัตน์
ร้านยาหมอหวาน : การรื้อฟื้นตำรับยาไทยอันท้าทาย "ยุคสมัยเที่ยววัดเที่ยววัง"
โดยวลัยลักษณ์ ทรงศิริ
“ไตเย็บใหม่” ร้านค้ากระดุมเก่าแก่ในย่านพาหุรัด
โดยพัชรินธร เดชสมบูรณ์รัตน์
 
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.