หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
 
สรุปงานเสวนาเรื่อง “การก่อตัวของชุมชนที่บางคอแหลม”
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
สรุปงานเสวนาเรื่อง “เยาวราช”ในแผนที่เก่า”
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
สรุปงานเสวนาเรื่อง “กรุงเทพฯ บนแผ่นฟิล์ม” ย้อนมองอดีตกรุงเทพฯ ผ่านจอ (ภาพยนตร์) หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เคลื่อนไหวได้
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
ประวัติตระกูลและสายเครือญาติ
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
 
“ย่านเก่ากรุงเทพฯ” และปัญหาระหว่าง “กรรมสิทธิ์” โดยกฎหมายและสิทธิชุมชนและสิทธิมนุษยชน

สังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมที่มีการใช้ที่ดินเป็นแบบจารีต [Traditional land use] คือมีรูปแบบการใช้ทรัพยากรร่วมกัน [Common property] แต่เมื่อไทยเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรมรวมทั้งเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเต็มรูปแบบ พื้นที่สาธารณะที่เคยใช้สอยร่วมกันและถือปฏิบัติสืบต่อกันมาแบบจารีตก็ถูกทำลายรูปแบบการใช้ลักษณะเช่นนี้ลง ส่วนหนึ่งเพราะการปฏิวัติการทำการเพาะปลูกที่เปลี่ยนจากเพื่อเลี้ยงตนเองไปสู่เกษตรกรรมเชิงพาณิชย์ นำมาซึ่งการถือครอง “กรรมสิทธิ์” ทำให้ที่ดินกลายเป็นเรื่องของ “ทุน” และมี “มูลค่า” ที่สามารถซื้อขายได้อย่างถูกกฎหมาย

โดย ภาพันธ์ รักษ์ศรีทอง
 
หมอชิต หมอมี หมอเหล็ง

จ่าหัวด้วยคำว่า หมอ อย่างนี้ บางคนอาจถึงบางอ้อว่าใครเป็นใคร แต่มีไม่น้อยที่ไม่รู้จักว่าเกี่ยวพันกับกรุงเทพฯ อย่างไร  หมอคนแรกชื่ออาจคุ้นหู เพราะหากจะเดินทางไปภาคเหนือ ภาคอีสาน ต้องขึ้นรถโดยสารที่สถานีขนส่งหมอชิต ๒ ซึ่งย้ายมาจากสถานีขนส่งหมอชิตเดิมที่บริเวณสวนจตุจักร หรือได้ยินใคร ๆ เรียกสถานีโทรทัศน์ช่อง ๗ ว่า วิกหมอชิต ส่วนอีกสองหมอนั้น

โดย สุดารา สุจฉายา
บันทึกช่วยจำของ “พจนา ดุริยพันธุ์” แห่ง “บ้านบางลำพู” บ้านดนตรีดุริยประณีตเกี่ยวกับความทรงจำย่านบางลำพู และยุครุ่งเรืองของดนตรีแห่งกรุงเทพมหานคร
โดยพจนา ดุริยพันธุ์
"ขนมเต่า" ในเทศกาลหยวนเซียว ที่ศาลเจ้าโจวซือกงตลาดน้อย
โดยอภิญญา นนท์นาท
ชาวมุสลิมกับสำนึกร่วมของการเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมี
โดยรัชนีบูล ตังคณะสิงห์ และจารุวรรณ ด้วงคำจันทร์
ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของชาวซิกข์
โดยพัชรินธร เดชสมบูรณ์รัตน์
 
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.