หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
 
สรุปงานเสวนาเรื่อง “การก่อตัวของชุมชนที่บางคอแหลม”
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
สรุปงานเสวนาเรื่อง “เยาวราช”ในแผนที่เก่า”
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
สรุปงานเสวนาเรื่อง “กรุงเทพฯ บนแผ่นฟิล์ม” ย้อนมองอดีตกรุงเทพฯ ผ่านจอ (ภาพยนตร์) หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เคลื่อนไหวได้
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
ประวัติตระกูลและสายเครือญาติ
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
 
การเสวนาเรื่อง สารทจีน ออกพรรษา ไหว้พระจันทร์<br> ศรัทธาที่สับสนในสังคมไทย

ในการทำพิธีกรรมไม่เพียงแต่อุทิศบุญกุศลให้กับผี แต่ยังรวมถึงการแบ่งปันให้กับผู้ที่ยากไร้ด้วย ส่วนสารทของจีนจะตรงกับวันเพ็ญเดือน ๗ ในวันนี้ลูกหลานชาวจีนจะทำพิธีไหว้บรรพบุรุษในช่วงเช้า หลังจากนั้นในเวลาบ่ายโมงจะมีการไหว้ ฮอเฮียตี๋ (好兄弟) ซึ่งในปัจจุบันคนทั่วไปเข้าใจว่าหมายถึงการไหว้ผีพเนจร ผีไร้ญาติ แต่ในความหมายดั้งเดิม “เฮียตี๋” หมายถึงพี่น้องร่วมสมาคมร่วมบ้านเดียวกัน ซึ่งการจะเข้าสมาคมได้นั้นจะต้องก้าวข้ามวัยจนกระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่และตั้งสัตย์สาบานว่าจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะในอดีตชายชาวจีนมักจะเดินทางโดยสำเภาเข้ามาขายแรงงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงต้องมีเฮียตี๋หรือคนที่มาจากหมู่บ้านเดียวกันร่วมเดินทางมาด้วยเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เมื่อผ่านความลำบากทุกข์ยาก บ้างร่างกายทรุดโทรมและเจ็บป่วยจนกระทั่งเสียชีวิตในระหว่างเดินทางหรือประกอบอาชีพ ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่และพอมีฐานะจึงทำพิธีไหว้เฮียตี๋ที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยความระลึกถึง เป็นความเอื้ออาทรของคนยุคหนึ่งที่มาจากเมืองจีน

โดย
 
"ขนมเต่า" ในเทศกาลหยวนเซียว ที่ศาลเจ้าโจวซือกงตลาดน้อย

ทุกปีในช่วงหลังเทศกาลตรุษจีนประมาณ ๑๕ วัน ศาลเจ้าโจวซื้อกงจะมีการจัดงาน "เทศกาลหยวนเซียว" ซึ่งเป็นงานส่งท้ายเทศกาลตรุษจีน ความน่าสนใจของงานนี้อยู่ที่ของมงคลประจำเทศกาลคือ "ขนมเต่า" ซึ่งนอกจากจะมีความหมายอันเป็นมงคลตามคติจีนแล้ว ยังพบว่าขนมที่ทำเป็นรูปเต่าเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในกลุ่มวัฒนธรรมชาวจีนฮกเกี้ยน  การจัดงานวันหยวนเซียวตามศาลเจ้าต่างๆในอดีตถือเป็นงานรื่นเริงที่มีความคึกคักเป็นอย่างมาก มีทั้งการแห่โคม ชมโคม และการเล่นทายปริศนาโคมหรือเต็งหมี่ที่เคยมีการพิมพ์รวบรวมปริศนาต่างๆ ไว้เป็นหนังสือ แต่ในปัจจุบันความคึกคักของเทศกาลหยวนเซียวดังกล่าวเลือนหายไปมากแล้ว คงเหลือเพียงการเซ่นไหว้เทพเจ้าตามศาลเจ้าต่างๆ เท่านั้น

โดย อภิญญา นนท์นาท
ชาวมุสลิมกับสำนึกร่วมของการเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมี
โดยรัชนีบูล ตังคณะสิงห์ และจารุวรรณ ด้วงคำจันทร์
ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของชาวซิกข์
โดยพัชรินธร เดชสมบูรณ์รัตน์
ร้านยาหมอหวาน : การรื้อฟื้นตำรับยาไทยอันท้าทาย "ยุคสมัยเที่ยววัดเที่ยววัง"
โดยวลัยลักษณ์ ทรงศิริ
“ไตเย็บใหม่” ร้านค้ากระดุมเก่าแก่ในย่านพาหุรัด
โดยพัชรินธร เดชสมบูรณ์รัตน์
 
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.