หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
 
สรุปงานเสวนาเรื่อง “เรือเครื่องเทศ” โชห่วยแห่งท้องน้ำ

พ่อค้าเรือเครื่องเทศเป็นกลุ่มที่สืบเชื้อสายมาจากแขกเปอร์เชีย ซึ่งเดินทางเข้ามาทำการค้ากับราชสำนักไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และต่อมาได้รับราชการเป็นขุนนางสืบมาจนกระทั่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ กลุ่มแขกเทศได้อยู่อาศัยกระจายในพื้นที่คลองตะเคียน คลองเทศ คลองคูจาม และบ้านหัวแหลม นอกเกาะเมือง โดยเฉพาะกลุ่มบ้านหัวแหลมส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขายทางน้ำ ที่เรียกว่า กลุ่มเรือเครื่องเทศ   

โดย ปิลันธน์ ไทยสรวง
“เวิ้งนาครเขษม มรดกแห่งรัตนโกสินทร์” ในกระแสธารทุนนิยม
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
ฟื้นย่านเก่าให้มีชีวิตและงามได้อย่างไร?
โดย สุดารา สุจฉายา: รายงาน
ชาวไทใหญ่ในกรุงเทพฯ
โดย ปิลันธน์ ไทยสรวง
สืบ “รากพ่อ-สาแหรกแม่” บทเริ่มต้นของประวัติศาสตร์สังคม
โดย ณัฐวิทย์ พิมพ์ทอง อภิญญา นนท์นาท
 
ล้างป่าช้าในบางกอก

ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องความตายของคนไทยที่มีมาแต่เก่าก่อนนั้น เมื่อใครสักคนตายจึงต้องมีพิธีสวดส่งวิญญาณ ทำบุญส่งให้วิญญาณ และฝังหรือเผาร่างนั้นไปเสีย ในช่วงต้นรัตนโกสินทร์นั้นบริเวณที่ฝังศพหรือเผาศพส่วนใหญ่ก็คือบริเวณท้ายวัดที่เราเรียกกันว่า "ป่าช้า" 

โดย เมธินีย์ ชอุ่มผล
พระนครบันทึก : วันวานที่ย่านบางลำพู
โดย อภิญญา นนท์นาท
สวนผลไม้: เศรษฐกิจพื้นฐานของชาวบางกอก
โดย วลัยลักษณ์ ทรงศริ
การเสวนาเรื่อง สารทจีน ออกพรรษา ไหว้พระจันทร์<br> ศรัทธาที่สับสนในสังคมไทย
โดย
“ย่านเก่ากรุงเทพฯ” และปัญหาระหว่าง “กรรมสิทธิ์” โดยกฎหมายและสิทธิชุมชนและสิทธิมนุษยชน
โดย ภาพันธ์ รักษ์ศรีทอง
 
กิจการค้าของมุสลิมในย่านจีน กรุงเทพฯ
โดยอภิญญา นนท์นาท
ยลถิ่นฐานย่านเก่าฝั่งธนบุรี...ใน “งานศิลป์ วิถีถิ่น เกาะศาลเจ้า”
โดยณัฐวิทย์ พิมพ์ทอง : รายงาน
สนทนาเรื่องศาสนาพราหมณ์ที่โบสถ์พราหมณ์เสาชิงช้า กับพราหมณ์ตรัณ บุรณศิริ
โดยจารุวรรณ ด้วงคำจันทร์
วัดญวนสะพานขาวกับการทบทวนเรื่องราวของชุมชนแออัดที่มีการศึกษาทางมานุษยวิทยาแห่งแรกของกรุงเทพฯ
โดยวลัยลักษณ์ ทรงศิริ
 
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.