หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
 
ข้อมูลทั้งหมดมี 13 ข้อมูล
1 2 จากทั้งหมด 2 หน้า
"ขนมเต่า" ในเทศกาลหยวนเซียว ที่ศาลเจ้าโจวซือกงตลาดน้อย
บทความโดย อภิญญา นนท์นาท
เขียนเมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2560

ทุกปีในช่วงหลังเทศกาลตรุษจีนประมาณ ๑๕ วัน ศาลเจ้าโจวซื้อกงจะมีการจัดงาน "เทศกาลหยวนเซียว" ซึ่งเป็นงานส่งท้ายเทศกาลตรุษจีน ความน่าสนใจของงานนี้อยู่ที่ของมงคลประจำเทศกาลคือ "ขนมเต่า" ซึ่งนอกจากจะมีความหมายอันเป็นมงคลตามคติจีนแล้ว ยังพบว่าขนมที่ทำเป็นรูปเต่าเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในกลุ่มวัฒนธรรมชาวจีนฮกเกี้ยน  การจัดงานวันหยวนเซียวตามศาลเจ้าต่างๆในอดีตถือเป็นงานรื่นเริงที่มีความคึกคักเป็นอย่างมาก มีทั้งการแห่โคม ชมโคม และการเล่นทายปริศนาโคมหรือเต็งหมี่ที่เคยมีการพิมพ์รวบรวมปริศนาต่างๆ ไว้เป็นหนังสือ แต่ในปัจจุบันความคึกคักของเทศกาลหยวนเซียวดังกล่าวเลือนหายไปมากแล้ว คงเหลือเพียงการเซ่นไหว้เทพเจ้าตามศาลเจ้าต่างๆ เท่านั้น

ชาวมุสลิมกับสำนึกร่วมของการเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมี
บทความโดย รัชนีบูล ตังคณะสิงห์ และจารุวรรณ ด้วงคำจันทร์
เขียนเมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2560

สิ่งที่ในหลวงท่านให้กับเราฝังอยู่ในใจ พระเจ้าส่งท่านมาเพื่อให้ท่านดูแลทุกข์สุขของประชาชน ท่านเป็นเหมือนพ่อหรือผู้มีพระคุณใหญ่หลวงต่อเรา ด้วยความผูกพันต่อพระองค์ท่านและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพราะเราเกิดที่นี่....บนแผ่นดินของพระราชา” เสียงหนึ่งจากชาวชุมชนมัสยิดตึกดินที่กำลังรวมตัวสรรสร้างกิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อในวาระสุดท้าย  การสูญเสียศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ผู้คนจากทั่วสารทิศต่างมุ่งหน้าสู่ท้องสนามหลวงเพื่อมาร่วมถวายความอาลัยต่อพระองค์ท่าน ภาพบรรยากาศที่แสนสลดในวันนั้นต่างปะปนไปกับความสามัคคีของคนไทยทั้งประเทศที่ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ทุกคนต้องการทำความดีถวายพระองค์ท่านในฐานะคนไทยที่อาศัยอยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร

จากบุญสงกรานต์สู่เวทีประกวดเทพีวิสุทธิกษัตริย์
บทความโดย ณัฐวิทย์ พิมพ์ทอง
เขียนเมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2559

วันขึ้นปีใหม่ไทยในเดือนเมษายน เป็นเวลาที่ทุกคนได้มีโอกาสมาพบปะสังสรรค์และสนุกสนาน ร่วมกันในงานบุญประเพณีสงกรานต์ เพราะนอกจากจะได้ร่วมทำบุญใส่บาตร รดน้ำดำหัวผู้อาวุโสแล้ว ยังเป็นเวลาที่หนุ่มสาวแต่ละบ้านจะได้มีโอกาสมาเจอะเจอเพื่อร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ ก่อพระเจดีย์ทราย และชมมหรสพต่างๆ เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคมที่อาศัยช่วงเทศกาลนี้ทำความรู้จัก สร้างความใกล้ชิดและความสามัคคีให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น

ทุกวันนี้แม้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะยังพบเห็นการเล่นน้ำสงกรานต์ตามท้องถนนและย่านชุมชนต่างๆ แต่กิจกรรมงานบุญตามวัดก็ลดน้อยถอยลงไปมาก ต่างจากในอดีตที่แทบทุกย่านจะมีการจัดประเพณีสงกรานต์ รวมทั้งภาครัฐเองก็เป็นเจ้าภาพจัดพิธีทำบุญใส่บาตรที่ท้องสนามหลวงทุกปี วิสุทธิกษัตริย์นับเป็นย่านหนึ่งในกรุงเทพฯ ที่ยังคงให้ความสำคัญต่อบุญประเพณีสงกรานต์ มีการจัดงานเกือบทุกปี เป็นเวลายาวนานกว่า ๗๐ ปีมาแล้ว

 
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.