หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
 
อ่าวปัตตานีนิเวศวัฒนธรรมที่ถูกทำลาย(บทสรุปโครงการวิจัย)

โครงการนี้อยู่ในพื้นที่ชายอ่าวปัตตานีที่อยู่ในเขตอำเภอยะหริ่ง โดยเลือกทำการศึกษาสองชุมชน คือ บ้านดาโต๊ะและบ้านภูมี เพราะมีความเหมาะสมในการทำความเข้าใจกับความเป็นสังคมท้องถิ่นชายทะเล เนื่องจากเป็นพื้นที่ชายทะเลและเขตนาสวนและป่า ทั้งยังเป็นสิ่งที่แสดงอัตลักษณ์ของสังคมปัตตานีที่มีมาแต่โบราณ นั่นคือ เป็นชุมชนที่มีปอเนาะและไม่มีปอเนาะ

โดย นักวิจัยท้องถิ่น
วิกฤตในการจัดการทรัพยากร ๓ จังหวัดภาคใต้ มองความเปลี่ยนแปลงผ่านสายตานักวิจัยชาวบ้านและคนในพื้นที่
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
นิเวศวัฒนธรรมในหุบปัตตานีและหุบสายบุรี
โดย ศรีศักร วัลลิโภดม
สวยงามบนความเจ็บปวดของเรือกอและ
โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
หวั่นไหวในอ่าวปัตตานี
โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
 
ตุลาทมิฬและอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำ

แม่น้ำโกลก คือ เขตพรมแดนที่ถูกใช้เป็นเส้นแบ่งพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ให้แยกบ้านเมืองสองฝั่งออกเป็นรัฐชาติสองประเทศฝั่งไทยมีด่านท่าเรือตาบาในอำเภอตากใบ อีกฝั่งหนึ่งคือ กำปงเปงกลัน กูโบร์ในรัฐกลันตันของมาเลเซียก่อน พ.ศ.๒๔๕๑  รัฐสยามมีสิทธิเหนือดินแดนมลายูทั้ง ๔ รัฐ คือ ไทรบุรี กลันตัน ตรังกานู และปะลิส  ใช้วิธีปกครองแบบหัวเมืองประเทศราชให้สุลต่านปกครองกันเองแต่จะส่งต้นไม้เงินต้นไม้ทอง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในการยอมรับอำนาจทางการเมืองมาถวายพระมหากษัตริย์ไทย ๓ ปี ต่อครั้ง

โดย — วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
มองความสัมพันธ์ทางสังคมผ่านพื้นที่วัฒนธรรมของท้องถิ่น
โดย งามพล จะปากิยา
สามจังหวัดภาคใต้..... เขตปกครองพิเศษแบบช่วยเหลือตนเอง
โดย Najib Bin Ahmad
สังคมท้องถิ่น ความสัมพันธ์แบบเครือญาติที่หายไป
โดย งามพล จะปากิยา
เปิดประเด็น : เสียงเพรียกจากตัวหนอนกรณีความเดือดร้อนในภาคใต้
โดย ศรีศักร วัลลิโภดม
 
“ปาตานี” นครแห่งความทรงจำ

เมืองโบราณขนาดใหญ่ที่อยู่ในบริเวณอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ห่างจากชายฝั่งทะเลเข้าไปในแผ่นดินราวๆ ๑๕-๑๖ กิโลเมตร มีผู้รู้จักมาเป็นเวลานานแล้ว และทราบว่าเป็นเมืองสำคัญที่พบร่องรอยการตั้งถิ่นฐานเป็นบ้านเป็นเมืองและพบศาสนาสถานจำนวนมาก อาจจะเป็นชุมชนโบราณที่พบหลักฐานการตั้งถิ่นฐานที่ซับซ้อนและใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรมลายูทีเดียว

โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
 
มหาชน มหาโลก และมหานิกร กับการพิพากษ์กรณีความขัดแย้งในภาคใต้

สิ่งที่ข้าพเจ้าหวั่นใจในทุกวันนี้คือ ประเทศไทยกำลังจะเสียดินแดนในสามจังหวัดภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เพราะความเขลาเบาปัญญาและจะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้คนจำนวนมากต้องเดือดร้อน คนเหล่านี้ก็คือคนมุสลิมและคนพุทธที่เป็นประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งเคยอยู่ร่วมกันมาอย่างสงบสุข

โดย ศรีศักร วัลลิโภดม
 
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.