หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
 
วิกฤตในการจัดการทรัพยากร ๓ จังหวัดภาคใต้ มองความเปลี่ยนแปลงผ่านสายตานักวิจัยชาวบ้านและคนในพื้นที่

แนะนำ "คณะทำงานวาระทางสังคม กรณี ๓ จังหวัดภาคใต้" คณะทำงานวาระทางสังคมเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรชาวบ้าน ในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรณี ๓ จังหวัดภาคใต้ โดยสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ทำงานเอง ในการเข้าใจสถานการณ์ที่ซับซ้อนและสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสังคมไทยโดย ส่วนรวม เพราะฉะนั้น คณะทำงานวาระทางสังคมจึงเห็นว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งที่สำคัญ และต้องเปิดกว้างทางความคิดและจิตใจ

โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
 
รู้จักปอเนาะ

บ้านภูมี (ในอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี) เป็นที่ตั้งของปอเนาะที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งชื่อว่าปอเนาะภูมีหรือบืรมิง ซึ่งมีอายุเกือบหนึ่งร้อยปีแล้ว ในส่วนนี้จะทำให้เราได้ทราบถึงวิถีดำเนินชีวิตของชาวบ้านภูมีว่ามีความเป็น มาอย่างไร และมีความสัมพันธ์กันในลักษณะใดบ้าง เพราะปอเนาะภูมีเป็นบ่อเกิดแห่งชุมชน เป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างในปัจจุบัน

โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เก็บตกเสวนา สภาวะความเป็นสมัยใหม่อันแตกกระจายการค้นหาประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมปาตานี
โดย ใหม่มณี รักษาพรหมราช
เสวนาวิชาการจากนักวิจัยท้องถิ่น เรื่อง “ ทุกข์ของคนตานี ”
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
ถอดเทปเสวนาเรื่อง "เล่าขานตำนานใต้ มองประวัติศาสตร์ท้องถิ่นผ่านตำนาน "
โดย --
รายงานความก้าวหน้างานวิจัยภาคใต้
โดย ศรยุทธ์ เอี่ยมเอื้อยุทธ์
 
“ปาตานี” นครแห่งความทรงจำ

เมืองโบราณขนาดใหญ่ที่อยู่ในบริเวณอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ห่างจากชายฝั่งทะเลเข้าไปในแผ่นดินราวๆ ๑๕-๑๖ กิโลเมตร มีผู้รู้จักมาเป็นเวลานานแล้ว และทราบว่าเป็นเมืองสำคัญที่พบร่องรอยการตั้งถิ่นฐานเป็นบ้านเป็นเมืองและพบศาสนาสถานจำนวนมาก อาจจะเป็นชุมชนโบราณที่พบหลักฐานการตั้งถิ่นฐานที่ซับซ้อนและใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรมลายูทีเดียว

โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
 
อันเนื่องมาจาก 31 August “Hari Merdeka” สำนึกการสร้างชาติ Malaysia ในรัฐมลายู และ สำนึกสยามในรัฐชาติไทย

ในห้วงเวลา 55 ปี นับตั้งแต่คืนวันที่ 30 สิงหาคม 1957 ที่ฝูงชนรวมตัวกันที่สนาม Royal Selangor club ในกัวลาลัมเปอร์ เพื่อเป็นสักขีพยานการรับมอบอำนาจจากอังกฤษ ไม่เพียงแต่เป็นการประกาศถึงความเป็นอิสระของสหพันธรัฐมาลายาจากการปกครองอาณานิคมของอังกฤษเท่านั้น แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างประเทศ Malaysia อันหมายถึงการรวมตัวของรัฐต่างๆ เป็นหุ้นส่วนในการสร้างประเทศใหม่ขึ้นมาในนาม “ประเทศมาเลเซีย”

โดย Najib Bin Ahmad
 
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.