หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
 
วิกฤตในการจัดการทรัพยากร ๓ จังหวัดภาคใต้ มองความเปลี่ยนแปลงผ่านสายตานักวิจัยชาวบ้านและคนในพื้นที่

แนะนำ "คณะทำงานวาระทางสังคม กรณี ๓ จังหวัดภาคใต้" คณะทำงานวาระทางสังคมเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรชาวบ้าน ในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรณี ๓ จังหวัดภาคใต้ โดยสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ทำงานเอง ในการเข้าใจสถานการณ์ที่ซับซ้อนและสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสังคมไทยโดย ส่วนรวม เพราะฉะนั้น คณะทำงานวาระทางสังคมจึงเห็นว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งที่สำคัญ และต้องเปิดกว้างทางความคิดและจิตใจ

โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
 
ตุลาทมิฬและอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำ

แม่น้ำโกลก คือ เขตพรมแดนที่ถูกใช้เป็นเส้นแบ่งพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ให้แยกบ้านเมืองสองฝั่งออกเป็นรัฐชาติสองประเทศฝั่งไทยมีด่านท่าเรือตาบาในอำเภอตากใบ อีกฝั่งหนึ่งคือ กำปงเปงกลัน กูโบร์ในรัฐกลันตันของมาเลเซียก่อน พ.ศ.๒๔๕๑  รัฐสยามมีสิทธิเหนือดินแดนมลายูทั้ง ๔ รัฐ คือ ไทรบุรี กลันตัน ตรังกานู และปะลิส  ใช้วิธีปกครองแบบหัวเมืองประเทศราชให้สุลต่านปกครองกันเองแต่จะส่งต้นไม้เงินต้นไม้ทอง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในการยอมรับอำนาจทางการเมืองมาถวายพระมหากษัตริย์ไทย ๓ ปี ต่อครั้ง

โดย — วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
มองความสัมพันธ์ทางสังคมผ่านพื้นที่วัฒนธรรมของท้องถิ่น
โดย งามพล จะปากิยา
สามจังหวัดภาคใต้..... เขตปกครองพิเศษแบบช่วยเหลือตนเอง
โดย Najib Bin Ahmad
สังคมท้องถิ่น ความสัมพันธ์แบบเครือญาติที่หายไป
โดย งามพล จะปากิยา
เปิดประเด็น : เสียงเพรียกจากตัวหนอนกรณีความเดือดร้อนในภาคใต้
โดย ศรีศักร วัลลิโภดม
เก็บตกเสวนา สภาวะความเป็นสมัยใหม่อันแตกกระจายการค้นหาประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมปาตานี
โดย ใหม่มณี รักษาพรหมราช
เสวนาวิชาการจากนักวิจัยท้องถิ่น เรื่อง “ ทุกข์ของคนตานี ”
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
ถอดเทปเสวนาเรื่อง "เล่าขานตำนานใต้ มองประวัติศาสตร์ท้องถิ่นผ่านตำนาน "
โดย --
รายงานความก้าวหน้างานวิจัยภาคใต้
โดย ศรยุทธ์ เอี่ยมเอื้อยุทธ์
 
ประวัติศาสตร์บาดแผลและประวัติศาสตร์ของผู้ถูกกดขี่

กิจกรรมทางวิชาการเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา จัดโดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติที่เป็นชุดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “แผ่นดินล้านนา” ชวนไปพูดเรื่อง “ความจริงและตำนานกบฏเงี้ยวเมืองแพร่” คงจะเพราะต่อเนื่องมาจากการทำงานวิจัยท้องถิ่นและพิมพ์เผยแพร่เอกสารเรื่อง “นครแพร่ จากอดีตมาปัจจุบัน : ภูมินิเวศวัฒนธรรม ระบบความเชื่อ และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น” ที่จัดจำหน่ายในวงแคบๆ ไปเมื่อปลายปีที่แล้ว

โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
 
อันเนื่องมาจาก 31 August “Hari Merdeka” สำนึกการสร้างชาติ Malaysia ในรัฐมลายู และ สำนึกสยามในรัฐชาติไทย

ในห้วงเวลา 55 ปี นับตั้งแต่คืนวันที่ 30 สิงหาคม 1957 ที่ฝูงชนรวมตัวกันที่สนาม Royal Selangor club ในกัวลาลัมเปอร์ เพื่อเป็นสักขีพยานการรับมอบอำนาจจากอังกฤษ ไม่เพียงแต่เป็นการประกาศถึงความเป็นอิสระของสหพันธรัฐมาลายาจากการปกครองอาณานิคมของอังกฤษเท่านั้น แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างประเทศ Malaysia อันหมายถึงการรวมตัวของรัฐต่างๆ เป็นหุ้นส่วนในการสร้างประเทศใหม่ขึ้นมาในนาม “ประเทศมาเลเซีย”

โดย Najib Bin Ahmad
 
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.