หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
 
“หัวพญานาคลักเขต” ความผิดพลาดซ้ำซากของการพัฒนาที่หนองหารหลวง
โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
ประมงบ้านแหลมและดินแดนแห่งปลายน้ำเพชรฯ
โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
นครปฐมเมืองท่าแห่งสหพันธรัฐทวารวดี
โดย พนมกร นวเสลา
ฟื้นพลังความสัมพันธ์เครือญาติสายผู้ดูแลพระเพลานางเลือดขาวฉบับวัดเขียนบางแก้ว จากการสร้างประวัติศาสตร์แห่งชาติสู่กระบวนการสร้างประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
 
 
 
 
“ลิงลิงโอ” เครื่องรางก่อนประวัติศาสตร์ ที่ยังคงสืบเนื่องความหมายสำหรับชาวอิฟูเกาในฟิลิปปินส์

ชาวอิฟูเกา [Ifugal] เป็นคนท้องถิ่นดั้งเดิมในเขตที่สูงทางตอนเหนือค่อนไปทางตะวันตกของเกาะลูซอนที่ฟิลิปปินส์ เป็นกลุ่มคนที่บรรพบุรุษของพวกเขาสร้างนาขั้นบันได [Rice Terraces] จำนวนมากตามไหล่เขาและหุบเขา พวกเขาเคยอยู่กันเป็นชุมชนแบบเผ่า [Tribe] แยกกันอยู่เป็นกลุ่มๆ ก่อนที่ชาวสเปนจะเข้ามายึดครองหมู่เกาะฟิลิปปินส์เป็นอาณานิคม

โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
บันทึกจากท้องถิ่น ชาวประมงปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โดย จิราพร แซ่เตียว
"สาวอวน" โดย กลุ่มผู้สูงอายุตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โดย จิราพร แซ่เตียว
บันทึกเดินทางรอบ ‘ทะเลสาบสงขลา’ กับ ‘ศรีศักร วัลลิโภดม’
โดย วันใหม่ นิยม
สำรวจพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง [Mekong Delta] ตอนที่ ๒
โดย เหมือนพิมพ์ สุวรรณกาศ, วันใหม่ นิยม
 
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.