หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
 
แพโบสถ์น้ำที่ปากน้ำโพ

ออกพรรษาหน้าน้ำนี้ ยังมีชาวเรือชาวแพจากแควใหญ่ เกรียงไกร ไปจนถึงทับกฤช ต่างรอคอยเทศกาลแข่งเรือตะเข้ในท้องน้ำแควใหญ่หรือแม่น้ำน่าน หน้าวัดสโมสรกันอย่างจดจ่อ เรือตะเข้เป็นเรือเล็กใช้งานตามบ้านและเรือนแพ รูปทรงเพรียวยาวคล้ายจระเข้ ชาวแม่น้ำถอดเครื่องออกแล้วซุ่มซ้อมลูกๆ หลานๆ ๓-๔ ฝีพาย มาประลองฝีมือในยามน้ำหลากเป็นประจำทุกปี

โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
จาก 7 สิงหา ‘เสียงปืนแตก’ ถึงปัจจุบันของ ‘คนกับป่า’ ที่ ‘ภูพาน’
โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
"ทวาย" บ้านเมืองที่เราไม่รู้จัก
โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ : ภาพและเรื่อง
ฟังเรื่องราวจาก "กุดขาคีม" : เมื่อบุ่งทางหายไปในวันที่สายน้ำถูกกั้นขวาง
โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
มหาเภตราและภูมิวัฒนธรรมเมืองเพชรบุรี
โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
 
 
 
บันทึกจากท้องถิ่น เมืองสกลนครจากภาพถ่ายของพระดุลยภาณสรประจักษ์

ภาพถ่ายเก่าจากเมืองสกลนครของพระดุลยภาณสรประจักษ์ (บุญมาก ตังคณะสิงห์) ช่วงปฏิบัติงานเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ณ เมืองสกลนคร ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๗๗-๒๔๘๙ ซึ่งเป็นระยะเวลาหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ จนถึงเมื่อราวหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒

โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
พื้นที่สาธารณะ กับเศรษฐกิจแบบพอเพียง
โดย ศรีศักร วัลลิโภดม (บทบรรณาธิการวารสารเมืองโบราณ ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๒, เมษายน-มิถุนายน ๒๕๔๑)
เปิดประเด็น : พม่ากับไทยใครจน ?
โดย ศรีศักร วัลลิโภดม
เปิดประเด็น : ศาสนากับความมั่นคงทางสังคมของบ้านเมือง
โดย ศรีศักร วัลลิโภดม
ระบบเหมืองฝายของคนไตคำตี่ ชุมชนจารีตและสังคมเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
 
พ่อค้าโอ่งแห่งบ้านศาลาแดงเหนือ

ชาวมอญแห่งบ้านศาลาแดงเหนือแถบสามโคกค้าขายทางเรือมาหลายชั่วคน ของที่ขายส่วนใหญ่จะเป็นพวกเครื่องปั้นดินเผาและถ้วยชาม สินค้าอื่นๆ ก็มีปูนแดง เกลือ กะปิ น้ำปลา ปูเค็ม ปลาเค็ม เต้าเจี้ยว ไตปลา ของแห้งต่างๆ ที่ใช้ในครัวเรือน ใส่เรือกระแชงชักใบล่องเรือไปขายคราวละไม่ต่ำกว่า ๓-๔ เดือน ปีละ ๒-๓ ครั้ง จนศาลาแดงเหนือแทบจะกลายเป็นหมู่บ้านร้าง กว่าจะมีผู้คนก็เฉพาะงานบุญ งานสงกรานต์เท่านั้น

โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
 
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.