หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
 
 
 
 
งานด้านวัฒนธรรมกับการประเมิน

อดีตคือความเป็นมนุษย์อย่างหนึ่ง เพราะฉะนั้นทุกหนทุกแห่งจะมีอดีต สภาพการมีอดีตสร้างจิตสำนึกและฐานความรู้ร่วมกันแก่มนุษย์ได้ การทำความเข้าใจเรื่องราวของอดีตอย่างถูกวิธีนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกระบวนการท้องถิ่นพัฒนา [Localization] ในอันที่จะเลือกรับและปรุงแต่งวัฒนธรรมใหม่จากภายนอกให้เข้ากันได้กับพื้นฐานวัฒนธรรมชุมชนเดิมของตน ซึ่งจะเป็นตัวคานหรือถ่วงดุลกับกระแสโลกานุวัตร

โดย ศรีศักร วัลลิโภดม (บทบรรณาธิการวารสารเมืองโบราณ ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๔, ตุลาคม -ธันวาคม ๒๕๓๗)
เปิดประเด็น : เมืองไทยทูเดย์ : ไม่มีพุทธแต่มีผีกับไสย
โดย ศรีศักร วัลลิโภดม
"สามย่านรามา" โรงหนังในย่านตลาดของคนเมืองแกลง
โดย จารุวรรณ ด้วงคำจันทร์
วันอีฎิ้ลฟิตริ วันออกบวช หรือวันอีดเล็ก ของชนชาวมุสลิม
โดย จิราพร แซ่เตียว
ละครชาตรีนางเลิ้งละครเท่งตุ๊กจันทบุรี ละครชาวบ้านที่ยังมีชีวิต
โดย พนมกร นวเสลา
 
จากดอยตุงถึงดอยด้วน : ภูมิวัฒนธรรมยุคหินตั้งในล้านนา ๑
โดย ศรีศักร วัลลิโภดม
วิถีประมงพาณิชย์ปากน้ำประแส จังหวัดระยอง
โดย จิราพร แซ่เตียว
"สาวอวน" โดย กลุ่มผู้สูงอายุตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โดย จิราพร แซ่เตียว
"พลังท้องถิ่น" ในการฟื้นฟูโบราณสถานวัดโบสถ์(ร้าง) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
โดย พนมกร นวเสลา
 
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.