หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
 
ลุ่มน้ำเจ้าพระยากับตะเข้

การพัฒนาบ้านเมืองในยุคสงครามเย็น คือตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรีนั้น นับได้ว่าเป็นยุคที่ทำให้คนไทยทั้งชาติลืมอดีต และไม่เห็นความสำคัญของอดีต เน้นแต่เพียงปัจจุบันและอนาคตเป็นสำคัญ จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นผลทำให้ขาดสำนึกทางประวัติศาสตร์ที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ก็ว่าได้ แต่ในขณะเดียวกันก็กลับหลงใหลได้ปลื้มกับประวัติศาสตร์แบบคลั่งชาติที่เกิดจากการคิดคำนึงของผู้มีอำนาจทางราชการ เช่นหลวงวิจิตรวาทการ เป็นต้น

โดย ศรีศักร วัลลิโภดม
 
 
 
สวนเมืองบางกอก

ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เต็มไปด้วยเรือกสวนผลไม้ที่อยู่ตามลำคลองสายต่างๆ เรียงขนานแยกจากแนวลำน้ำสายใหญ่ในแนวตะวันตก-ตะวันออก เมื่อลึกเข้าไปตามลำน้ำจากสวนผลไม้ก็เปลี่ยนเป็นไร่นาปลูกข้าว โดยแบ่งพื้นที่กันอย่างชัดเจน โดยทางตะวันออกของพื้นที่เป็นดินตะกอนชุดธนบุรี ซึ่งเป็นดินที่เหมาะแก่การทำสวนทำไร่ ส่วนด้านตะวันตกเป็นดินชุดบางเลนและบางกอก ซึ่งเหมาะแก่การทำนามีการขุดคลองและคลองธรรมชาติ เป็นเครือข่ายหนาแน่นทำให้เคยเป็นเขตเพาะปลูกที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ

โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
 
ทัศนศึกษาจร “ ลำน้ำเก่าและท้องทุ่งแห่งเมืองอโยธยา ”

การพัฒนาที่ไม่เข้าใจถึงสภาพนิเวศวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นที่ กลับนำความเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมและกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในพื้นที่นี้เป็นอย่างมาก จะสังเกตเห็นว่าท้องทุ่งอันกว้างใหญ่ที่เป็นพื้นที่รองรับน้ำในยามฤดูน้ำหลากเมื่อครั้งอดีต ได้กลับกลายเป็นที่ตั้งของโรงงานและบ้านจัดสรรที่ใช้ดินถมพื้นที่ให้สูงขึ้น จนกลายเป็นแนวกันทางน้ำและเกิดปัญหาน้ำท่วมตามมาในปัจจุบัน

โดย ภาณุพงษ์ ไชยคง
น้ำ-ข้าว-วิถีชีวิต และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนบ้านทะเลน้อย เมืองแกลง
โดย กิตติคุณ โพธิ์ศรี และพชรพงษ์ พุฒซ้อน
การเดินทางภาคสนามที่จังหวัดศรีสะเกษ
โดย เบญจวรรณ จันทราช
พ่อค้าโอ่งแห่งบ้านศาลาแดงเหนือ
โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
ชุมชนโบราณในพื้นที่ “น้ำสำคัญ ป่าต้น” ที่สามชุก
โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
 
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.