หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
ห้องสมุดหนังสือเก่า อาจารย์มานิต - ศรีศักร วัลลิโภดม
1 2 จากทั้งหมด 2 หน้า
จันเสนเมืองโบราณ
ชื่อผู้แต่ง -
ปีที่พิมพ์ 2510
วันรับและสมโภชพระประธานอุโบสถ วัดจันเสน
ของดีปักษ์ใต้
ชื่อผู้แต่ง เยี่ยมยง สังข์อยุธย์ สุรกิจบรรหาร
ปีที่พิมพ์ -
-
ประวัติวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
ชื่อผู้แต่ง -
ปีที่พิมพ์ 2508
พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ(อยู่ ญาโฌทโย) สมเด็จพระสังฆราช
ศิลปะสมัยลพบุรี
ชื่อผู้แต่ง ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทร ดิศกุล
ปีที่พิมพ์ 2510
เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
เมืองไตรตรึงส์ อู่ทอง และอโยธยา
ชื่อผู้แต่ง -
ปีที่พิมพ์ 2499
ทอดกระฐินของกระทรวงมหาดไทย
สุวัณณภูมิ
ชื่อผู้แต่ง ธนิต อยู่โพธิ์
ปีที่พิมพ์ 2510
เปิดป้ายพระนามพระพุทธรูปศิลาขาว และวางศิลาฤกษ์พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์
สยามกับสุวรรณภูมิ
ชื่อผู้แต่ง หลวงวิจิตรวาทการ
ปีที่พิมพ์ 2476
-
ชีวิตของชาวนาไทย
ชื่อผู้แต่ง พระยาอนุมานราชธน(เรียบเรียง)
ปีที่พิมพ์ 2491
ฌาปนกิจศพ นางผิว ชาตินันทน์
โบราณสถานจังหวัดนครราชสีมา
ชื่อผู้แต่ง หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล
ปีที่พิมพ์ 2509
พิมพ์เป็นบรรณาการแก่ สมาชิกและผู้ร่วมเดินทางไปชมโบราณสถาน
ปราสาทหินพิมาย
ชื่อผู้แต่ง พันตรี หลวงศรีโยธา
ปีที่พิมพ์ 2595
-
เรื่องพระสารีริกธาตุ
ชื่อผู้แต่ง
ปีที่พิมพ์ รศ. 118
ปฏิสังขรณ์บรมบรรพตที่บรรจุ
หมอเฮ้าส์ในรัชกาลที่ ๔
ชื่อผู้แต่ง George Haws Feltus
ปีที่พิมพ์ ค.ศ.1961
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.